KOMİTELER

KOMİTELER

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, bünyesinde kurduğu komiteleriyle, Otomotiv Satış Sonrası Sektörü için önem arz eden bir çok konuda detaylı çalışmalar yapar. Her komite, katma değerli faaliyetler yürütmek adına bir araya gelerek, dernek vizyon ve misyonu ile belirlenmiş hedeflere yönelik çalışmalar icra eder, plan ve stratejiler oluşturur.

Mevcut Komitelerimiz;

- İletişim Komitesi,
- Sigorta Rekabet ve Telematik Komitesi
- Eğitim Komitesi
- Dijital Takograf Komitesi
- Sahte – Taklit Ürünler Komitesi