Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Bundan 100 yıl önce, İdealist Bir Kahraman, Türk ulusunun Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün çevresinde toplanan çilekeş ama azimli, özgürlüğe tutkun Anadolu halkı bir mucizeyi gerçekleştirmiş, bugün bizlere emanet olan ve 100 yıllar boyunca payidar kalacak Cumhuriyet’in ilk adımlarını atmıştı.

Bu süreçte başlatılan kalkınma seferberliği yurdun en ücra köşelerine ulaşmış, bugün gelinen noktanın temellerini oluşturmuş, azimli her Türk insanına ışık tutmuştur.

Otomotiv Satış Sonrası pazarının yüzyılı aşan hikâyesinde ise, küçük perakende dükkânlarından, bugün binlerce beyaz yaka çalışanı olan dev dağıtıcılara, tek tezgâhlı atölyelerden, alanında dünyanın sayılı üreticilerine evrilen 250’yi aşkın OSS Derneği üyesi, satış sonrası pazarını otomotiv sektörünün parlayan yüzü haline getirmiştir. 6.5 milyar dolarlık yurt içi pazar büyüklüğünün yanında, hem üretici hem de dağıtıcı üyelerin dünya pazarındaki hâkimiyeti, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin her yurttaşını gururlandıracak mertebeye ulaşmıştır.

Sektörümüzü muasır medeniyetlerin seviyesine ulaştırmak için çalışan üyelerimiz aynı zamanda OSS Derneği vasıtasıyla, uluslararası arenada ülkemizi Brüksel merkezli Avrupa parlamentosunda lobi faaliyetleri yürüten çatı federasyon FIGIEFA’ da, Yönetim Kurulu üyeliği mertebesinde temsil etmektedir. Bu vesile ile dünyanın gündemini takip edip, çağımıza uygun vizyonu oluşturmak için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaktadır.

Cumhuriyet’in 100. yılında OSS Derneği üyelerinin en önem verdiği alanlar, çağın ötesine geçebilmek için Ar-ge, milliyetçi ve halkçı bir anlayışla istihdam ve sonraki nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik olmaktadır.

Otomotivin fosil yakıttan elektrik enerjisine dönüşüm sürecini yakinen takip eden OSS Derneği üyeleri, yerli aracımız TOGG’un banttan inmesinin de rüzgârını arkasına alarak yedek parça üretim ve dağıtımında bölgesel güç olma hedefine Cumhuriyet’in 100. yılında son derece yaklaşmıştır.

Ulu Önderimizin de dediği gibi Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun idare olan Cumhuriyet’in 100. yılını, direkt ve dolaylı yüz binlerce çalışanı olan Otomotiv Satış Sonrası sektörü olarak kutlar, ulusumuzu yüceltmek için belirlenen hedeflere ulaşmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize söz veririz.