Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 14.12.2017 Tarihinde Dijital Takograf Konusunda Yapılan Görüşme

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 14.12.2017 Tarihinde Dijital Takograf Konusunda Yapılan Görüşme

Derneğimiz “Dijital Takograf Komitesi” olarak, 14 Aralık 2017 Tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri ile bir görüşme yaptık.

Toplantıya Katılanlar:

Görüşmeye EGM’ nü temsilen; Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı (V) Sn. Mehmet Yavuz ile Şube Müdürü Sn. Ayhan Saraç katıldılar.

Derneğimizi Temsilen; Vahap Tan, Tunca Akkaya, Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Abdullah Taşlıca ve Ferhat Korkmaz iştirak ettiler.

Toplantıdaki Konu Başlıkları:

Görüşmede, Sektörümüzün problemleri ve beklentilerimiz mümkün olduğu kadar ve ana başlıkları ile yetkililere iletilmeye çalışıldı.

- Trafik denetleme personelinin dijital takograf kontrollerini, cihazlardan veri indirmek ve analiz etmek yöntemi ile yapması gerekliliği:

              EGM personelinin daire başkanı seviyesinde İspanya’ da bir çalışma yaptığını öğrendik. 

              Bu çalışmada, dijital takograflardan nasıl veri indirildiği ve analiz yapıldığı konusu detaylı olarak yerinde incelenmiş.

              Dijital takograf denetimlerinin benzer bir şekilde Ülkemizde de yapılması konusunda, yetkililerin kararlı olduğunu gördük.

              Konuyla ilgili olarak, öncelikle dijital takograflardan nasıl veri indirileceğine ilişkin seçenekleri de içeren bir sunum yapıldı.

              Daha sonra, "veri indirme cihazlarını OSS olarak hibe etmek dahil"  önerilerimizi EGM’ ne ilettik.

              EGM’ nün en kısa zamanda veri indirme ve analizi konusunda tedarik niyetinde olduğunu müşahade ettik.

- Şehiriçi taahhütnamesi ile takograf takmaktan imtina eden araçların durumu:

              Şehiriçi taahhütnamesi ile takograf takmaktan kurtulan araçların trafik güvenliğine verdiği zararı resmi istatistiklerle izah etmeğe çalıştık.

              Bu konuda daha önce yaptığımız çalışmaların netice olarak olgunlaşmaya başladığını memnuniyetle gördük.

              Daire Başkanı Sn. Mehmet Yavuz, şehiriçi taahhütnamesinin kaldırılması konusundaki çalışmaların hızlandığı bilgisini paylaştılar.

              Daire Başkanımız, Sn. Bakan’ a bu hususta bir sunum hazırlandığını, (siyaseten uygun görülürse) bir KHK ile taahhütnamenin kaldırmasının söz konusu olduğu ifade ettiler.

- Sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri açısından AB ve AETR Ülkeleri ile Türkiye’ deki Mevzuat arasında farklar bulunması ve bu farkların giderilmesi:

              Sn. Mehmet Yavuz, bu konuda bir yönetmelik değişikliği ile farkların düzeltebileceğini ifade ettiler.

 

- Takograf konusunda uygulanan cezaların çeşitlendirilmesi:

              Toplantıda, Ülkemizde takograf konusunda sadece tek bir kanun maddesinden (KYTK Madde 31-b) caydırıcı olmayan ve düşük bedelli ceza uygulandığı ifade edildi.

              Halbuki, AB Ülkelerinde bu hususta ayrıntılı ceza uygulamaları olduğu örnekleri ile açıklandı.

              Yetkililer konuyla ilgili not aldılar ve inceleme yapacaklarını ifade ettiler.

OSS ( Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği)

Dijital Takograf Komitesi