Telematik Çalışma Grubu

Telematik Çalışma Grubu

Çalışma Grubu'nun Faaliyet Alanları 

•İnternet bağlantılı araçların gelişimine istinaden bağımsız satış sonrası pazarının adil ve eşit ortamda rekabet edebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması,
•Avrupa’daki ilgili mevzuat ve çalışmaların takibi
•Güncel gelişmelerin sektör ile paylaşılması
 
Çalışma Grubu Başkanı :
*Numan ERDOĞAN (Brisa)
 
Çalışma Grubu Üyeleri :
*Ertuğ ÖZEMRE (ZF)
*Mustafa ÇAM (Örükçülüoğlu)
*Orkun BAYKAL (Akyol)