SİGORTA, REKABET VE TELEMATİK KOMİTESİ

SİGORTA, REKABET VE TELEMATİK KOMİTESİ

Sigorta, Rekabet ve Telematik Komitesi; Otomotiv Satış Sonrası Pazarı’nın  gelişmesinin önündeki engelleri aşmada dinamo görevi gören bir komitedir.  

KOMİTE BAŞKANI  
Eyal TARABLUS  / Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı

KOMİTE ÜYELERİ            

Cevat CİVELEK / Üye Firma Temsilcisi
Emirhan SİLAHTAROĞLU / Üye Firma Temsilcisi
Gürkan GÜNALTAY / Üye Firma Temsilcisi
Hakan ATAOĞUZ / Üye firma Temsilcisi
Metin ŞAHİN / Üye Firma Temsilcisi
Salim SOYLUK / Üye Firma Temsilcisi
Tamer ERKUŞ / Üye Firma Temsilcisi
Teoman SİLEK / Üye Fİrma Temsilcisi

Komite, yaptığı çalışmaların orta ve uzun vadede sektörün dinamiklerine etkisinin farkındalığı ile, tecrübelerine ilaveten konunun uzmanı firmalardan danışmanlık hizmetleri almak suretiyle, sorunları ve görüşlerimizi iletmektedir.
2012 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğü’nde sektörümüzü etkin bir şekilde temsil etmekte ve lobi faaliyetlerinizi sürdürmektedir.