MEVZUAT & KAMU İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

MEVZUAT & KAMU İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

Komite Lideri : Halit BAŞBUĞ

KOMİTENİN AMAÇLARI

.
•Sektörü ilgilendiren mevzuat ve düzenlemelerin takibinin yapılması,
•Mevzuat iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına doğrudan katkı sunulması,
•Mevzuattan kaynaklanan problemlere karşın ilgili kamu otoriteleri ile görüşmelerin yapılması,
•İlgili kamu otoritelerine sektör görüşlerinin sunulması komite çalışma alanlarındandır.

 

MEVZUAT & KAMU İLİŞKİLERİ KOMİTESİ ÇALIŞMA GRUPLARI

•Sigorta Çalışma Grubu
•Marka Koruma Çalışma Grubu
•Yasal Düzenlemeler Çalışma Grubu