İLETİŞİM KOMİTESİ

İLETİŞİM KOMİTESİ

Komite Lideri : Ziya ÖZALP

KOMİTENİN AMAÇLARI

•Derneğin faaliyetlerinin üyelere ve sektör paydaşlarına farklı iletişim araçları ile duyurulmasını,
•OSS’nin toplum ve paydaşlar gözünde güvenilir, bilgili, tecrübeli ve itibarlı bir kuruluş olarak algılanmasının sağlanmasını,
•Sektöre ışık tutacak araştırma projelerine liderlik edilmesini, katkı sunulmasını,
•Sektörün gelecek kuşakları için bugünden bir platform oluşturulmasını amaçlar.

 

İLETİŞİM KOMİTESİ ÇALIŞMA GRUPLARI

•Kurumsal İletişim Çalışma Grubu
•Üye İlişkileri Çalışma Grubu
•Genç Liderler Çalışma Grubu