EĞİTİM KOMİTESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

Komite Lideri : Serdar ASLAN

KOMİTENİN AMAÇLARI

•Yıllık eğitim planı ve takvimi oluşturulması,
•Ulusal ve uluslararası seminer organizasyonları,
•Teknik eğitim işbirliği çalışmaları,
•Üniversite işbirlikleri,
•İlgili bakanlıkların istihdam ve mesleki yeterlilik konularındaki çalışmalarına destek verilmesi.