Katılımcı Üyelik Başvuru Formu

Katılımcı üyelik nedir?

Otomotiv firmalarına orijinal parça üreten yan sanayiciler, otomotiv satış sonrası pazarındaki orijinal ve/veya eşdeğer yedek parça üreticileri ve bu ürünleri ve hizmetleri otomotiv satış sonrası pazarında satan, pazarlayan, dağıtan, servislerde ve tamirhanelerde kullanan tüzel kişiler dışında kalan ancak Derneğin amaç ve hizmet konularına yönelik etkinliklerine katkıda bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Derneğe ancak Katılımcı Üye olabilirler. Katılımcı üyeliğe kabul, söz konusu aday firmanın derneğe yapacağı potansiyel katkılar dikkate alınarak dernek Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği karar neticesinde gerçekleşir. Bu tür üyeler Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur. Katılımcı Üye olmak isteyen firmaların derneğe yapacağı bağış miktarı 50.000 TL’den az olamaz. Katılımcı Üyelerin üyelik süresi Yönetim Kurulunun aldığı karar uyarınca 2 yıldır. 2 yıllık süre sonunda üyeliğin devamı ve sona ermesi konusunda Yönetim Kurulu karar verir.

Katılımcı Üyeliğin sağladığı avantajlar;

 • OSS etkinliklerinde sponsor önceliği imkanı,
 • OSS Çalışma Gruplarına katılabilme imkanı,
 • OSS & Automechanika iş birliği kapsamındaki indirimlerden faydalanabilme imkanı,
 • OSS’nin çıkartmış olduğu gazete ve dergi ek’lerinde üyeler ile aynı haklara sahip olarak ilan verebilme imkanı,
 • Web sitesinde ‘’Katılımcı Üyeler’’ adı altında daimi olarak firma bilgilerinin yayınlanması,
 • Basılı evraklarda Katılımcı Üyelerin logolarına yer verilmesi (broşür, vb.),
 • OSS’nin üyelere göndermiş olduğu duyurulara dahil olma imkanı (mailing),
 • OSS’nin ortak satın alma projeleri ve yapmış olduğu iş birliklerinden (Opet yakıt anlaşması, Automechanika Istanbul Fuarı, Aftermarket Konferansı vs.) yararlanabilme imkanı
 • OSS’nin organize ettiği etkinliklere katılabilme hakkı ile ‘’Network’’ imkanı sağlanması , Katılımcı Üyeliğin sağladığı başlıca avantajlardandır.
 • OSS Derneği Katılımcı üyelik süreci;

  İnternet üzerinden dolduracağınız ön başvuru formunun sisteme düşmesi sonrası tarafınıza aşağıdaki bilgileri içeren mail ve başvuru formunuzun kopyası iletilecektir.

  • Başvuru formu, firma kaşeniz ve yetkili imzaları ile taratılarak info@oss.org.tr mail adresine gönderilecektir.
  • İlgili formların asılları dernek merkezi olan, Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium Ofis ve Rezidans Binası 8/A Kat:2 Ataşehir İSTANBUL adresine gönderilecektir.
  • Başvurunuz Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir.
  • Olumlu ya da olumsuz Yönetim Kurulu kararı tarafınıza bildirilecektir.
  • Min. 50.000TL’lik bağışın dernek hesabına yatırıldığı tarih itibariyle üyelik aktif olacaktır.

  Dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Firma imzaları, İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmalıdır.
  • Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi , İmza Sirküleri sisteme yüklenmelidir.
  • Genel Bilgiler

  • * Not: Sadece JPG dosyaları kabul edilir. Max: 1MB Genişlik 250 px, yükseklik 250 px olmalıdır.
  • İletişim Bilgileri

  • Şirket Yapısı

  • Çalışan Sayısı

  • Yetkili Bilgileri

  • OSS' nin bilgilendirme postalarının gönderildiği gruplarda yer almak üzere, aşağıda belirtilen konularda firmanızda sorumlu olan kişinin veya kişilerin e-posta adreslerinin yazılmasını rica ederiz.

  • Referans Üye - 1

  • Referans Üye - 2

  • Formu Doldurma Bilgileri

  • OSS'ye Üye Olma Nedenleri / Beklentiler

  • Firma Evrakları

  • Aşağıdaki butona bastıktan sonra gelecek sayfaları yazıcınızdan çıktı alıp, merkezimize göndermeniz gereklidir. İlginize teşekkür ederiz.