2023 Olağan Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu Hakkında

2023 Olağan Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu Hakkında

 

Lütfen Linke Tıklayarak Form Üzerinden LCV Yapınız: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpifjb7CmjGViV5njYmzqUh0SGMvC11ZGLQGFe6yMRSptPOw/viewform  form  Etkinliğe katılacak her üye firma temsilcisi için üstte yer alan linkteki formun ayrı ayrı doldurulmasını rica ederiz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI İLANI 

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI ÜRÜN ve HİZMETLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin, 2023 yılı Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu 13 Haziran 2023 Salı günü, saat 17.00'de, İnönü Cad. No:22 Küçükyalı-Maltepe/ İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 20 Haziran 2023 Salı günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

                                                                                                      YÖNETİM KURULU

 

  GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası,
 6. Derneğin Gelecek Dönem Faaliyetlerinin Belirlenmesi,
 7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 9. Dilek ve Temenniler,
 10. Kapanış.