2022 İdari ve Mali Genel Kurulu Hakkında

2022 İdari ve Mali Genel Kurulu Hakkında

GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI İLANI

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI ÜRÜN ve HİZMETLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin, 2022 yılı İdari ve Mali Genel Kurulu 13 Haziran 2022 Pazartesi günü, saat 17.00'de, İnönü Cad. No:22 Küçükyalı-Maltepe/ İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 20 Haziran 2022 Pazartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

                                                                                                      YÖNETİM KURULU

 

  GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası,
  6. Derneğin Gelecek Dönem Faaliyetlerinin Belirlenmesi,
  7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış.