FIGIEFA Haziran 2021 Bülteni Yayınlandı

FIGIEFA Haziran 2021 Bülteni Yayınlandı

 

OSS Derneği olarak üyesi olduğumuz, Avrupa çapında 18 ülkeden 19 dernek ve 6 satın alma grubunu çatısı altında bulunduran FIGIEFA’nın Haziran 2021 bülteni yayınlandı.

Aşağıda bulunan linkte FIGIEFA Haziran Bülteninin İngilizcesi ve Türkçesini göreceğiniz bu sayıda aşağıdaki konulara yer verilmiştir.

 

•            Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği: ileriye yönelik FIGIEFA’nın değerlendirme raporu

•            Avrupa Komisyonu'nun değerlendirme raporu

•            Koalisyonun G-ATP belgesi tanıtımı

•            AFCAR BM'de G-ATP sunumu

•            Dijital Piyasalar Yasası hakkında FIGIEFA geri bildirimi

•            Veri Yönetişimi Yasası üzerine Portekiz Konseyi Başkanlığı çalıştayında FIGIEFA sunumu

•            Avrupa Komisyonu'nun siber güvenli yedek parçaların birlikte işlerliğine giden yolu

•            Siber güvenlik üzerine FIGIEFA atölyeleri

•            Avrupa Parlamentosu'nun İç Pazar ve Tüketicinin Korun ması Komitesi (IMCO)

•            Tasarım koruması: Avrupa Komisyonu'nun istişareleri

•            Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması-Sıfır kirlilik eylem planı

•            Avrupa İklim Yasasına ilişkin geçici anlaşma

•            Avrupa Komisyonu'nun Uygulamaya İlişkin Bilgi Değişimi Forumu-Aftermarketteki LED'ler

•            AB Dijital COVID Sertifikası

http://www.oss.org.tr/WebAdmin/Upload/DATABANK.UPLOAD_FILE_TR.new.f0a6a4f9-29f8-4d8d-bcde-b2b63de002a8.pdf