OSS İdari ve Mali Genel Kurulu Hk. Bilgilendirme

OSS İdari ve Mali Genel Kurulu Hk. Bilgilendirme

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu bağlamda, yeni bir erteleme olmadığı takdirde, 2020 İdari ve Mali Genel Kurulumuz en erken 31.10.2020 sonrasında gerçekleşebilecektir.

Kamunun aldığı ve alacağı her türlü karar derneğimizce yakinen takip edilmekte olup, 2020 İdari ve Mali Genel Kurul tarihi önümüzdeki dönemde üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-genel-kurul-toplantilari-bildirim-ve-beyannameleri