OTOMOTİV YEDEK PARÇA SEKTÖRÜNDEN BRÜKSEL'E BİR TÜRK TEMSİLCİ

Otomotiv Yenileme Pazarı Derneği (OYPG) Yönetim Kurulu Üyesi ve Grupoto Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyal Tarablus, merkezi Brüksel’de bulunan FIGIEFA yönetim kuruluna seçildi. 24 Mayıs’ta Brüksel ‘de gerçekleştirilen genel kuruldaki seçimler sonucunda Tarablus, FIGIEFA Yönetim Kurulu’nun ilk Türk üyesi oldu.

Otomotiv yedek parça dağıtıcılarının ve geniş tamir zincirlerinin temsilcisi gibi hareket eden FIGIEFA, Avrupa Birliği seviyesinde otomotiv satış sonrası ürün ve hizmet piyasalarını etkileyen birçok sorun üzerinde aktif rol üstleniyor.

Üyelerinin çıkarlarını Avrupa ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eden, ticari bir federasyon niteliğindeki FIGIEFA’nın rolü, serbest ve etkin rekabeti, yedek parça yenileme, servis ve tamir pazarında tutmak amacıyla mevzuat tasarımını izlemek ve eşlik etmektir. FIGIEFA, Avrupa kuruluşlarında paydaşlarının temsilini akredite ederken, Dünya Forumu Araç Uyumlaştırma Yönetmelikleri Üyeliği (UN-ECE-WP29) ile Avrupa Ekonomik Birleşik Devletler Komisyonu nezdinde (UNECE) danışman kadro statüsü rolünü şekillendirmektedir.

FIGIEFA, tüm pazar işlemcilerinin otomotiv yenileme parçalarını arz ve satınalma konusundaki serbestiyetine ve teknik bilgiye ulaşımında etkisi olan Avrupa ve UNECE mevzuat projelerini izleme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Otomotiv ikincil piyasalar rekabet etkinliğinin önemi, motorlu araç tüketicilerinin çıkarı ve bağımsız yedek parça dağıtıcılarının oynadığı anahtar rol için Avrupa karar alıcılarının farkındalığını yükseltmeyi görev edinen Federasyon, araç teknolojisinde yeni gelişmeleri, araçların ‘’tamir görebilirliği’’ üzerindeki etkinliğini ve araç yedek parça, servis ve tamir pazarını izlemektedir.

Eyal Tarablus Hakkında

Grupoto Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Eyal Tarablus, 1995 yılından itibaren yedek parça sektöründe çalışmaktadır. Yönetim Kurulu üyesi olduğu OYPG derneğinin uluslararası platformdaki ilk temsilcisi olarak göreve seçilmiştir. 38 yaşında olan Eyal Tarablus, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat  Bölümü mezunudur ve evlidir.