Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında Bilgilendirme

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında Bilgilendirme

 

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30621 sayılı ve 10.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019'dan itibaren, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup, 09.01.2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur. Yapılan düzenleme ile, özet olarak:

  • Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğu getirilmiş olup çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlanmıştır.
  • Eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler Usul ve Esasların kapsamından çıkarılmış olup ilaçlar için verilen plastik poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir.
  • Usul ve Esaslar kapsamında kalan ve ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanım zorunluluğu getirilmiş olmakla birlikte Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi gerekmektedir.
  • Satış noktalarının, ücrete tabi olan plastik poşetlere alternatif olarak kullanıcı ve tüketicilere kağıt ve/veya bez ile file ve benzeri çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını sunmaları gerekmektedir.
  • Satış noktalarının plastik poşet talep etmeyen kullanıcı/tüketicilere talepleri dışında plastik poşet satamayacağı ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunulamaz.
  • Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerekmektedir.
  • Bu usul ve esaslara tabi poşetler için belirlenen görsel tasarım kriterleri ile çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğuna yönelik düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31/3/2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyecektir.

Bu çerçevede, plastik poşet üretici/ithalatçıları ile satış noktalarının, “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” da yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden temin edilmiş olup, ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Pdf